1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
1.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt pealaos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda vastavalt laoseisu muutusele.
2.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga – kui sobilikku toodet ei leita, makstakse raha tagasi. Teenuse kasutajale tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
2.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
2.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
2.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed. ( Kohustuslikud välja on märgitud punaste tärnidega )
2.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
2.9 Toodetele nagu EGR klapid, pidurisadulad, starterid, generaatorid, roolivõimupumbad ja -latid lisandub enamasti deposiidi maksumus vastavalt tehase poolt etteantud summas. Deposiit makstakse tagasi peale vana korpuse tagastamist ning eksperdi poolt aktsepteerimist, et korpus on terve. Raha tagastatakse mitte hiljem kui 45 päeva jooksul peale vana korpuse tagastamist.
NB! Deposiidi maksumus ei pruugi automaatselt ostukorvis lisanduda, sel juhul võetakse kliendiga ühendust ning saavutatakse kokkulepe kuidas olukord lahendada.


Deposiitide/korpuste tagastustingimused:

Pidurisadulad.
Vana pidurisadula korpus tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav korpus peab
olema taastamiskõlblik ja komplektne. Korpus ei tohi olla keevitatud, kulunud ega
mehaaniliselt vigastatud. Kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Tagastatava toote
tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetud toote omadega.


EGR klapid.

Vana korpus tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav korpus peab olema
taastamiskõlblik ja komplektne. Korpus ei tohi olla keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt
vigastatud. Kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Tagastatava toote tehnilised
andmed peavad olema samaväärsed ostetud toote omadega.


Generaatorid, starterid ja kliimakompressorid.

Vana korpus tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav korpus peab olema
taastamiskõlblik ja komplektne. Korpus ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega
mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Starteri
rootorivõlliots ei tohi olla kuumenenud (sinine) võlli puksid peavad olema terved. Tagastatava
toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetuga.


Roolilatid ja pumbad.

Vana korpus tuleb tagastada puhtana ja ostupakendis. Tagastatav korpus peab olema
taastamiskõlblik ja komplektne. Korpus ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega
mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved. Roolilati
hammaslatt ei tohi olla vigastatud ega rooste poolt kahjustatud. Kui roolilatil on vigastamata
originaal kattekummid koos tehase poolt paigaldatud metallist klambritega, ei ole tarvis
hammaslati seisukorda kontrollida. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema
samaväärsed ostetuga.

3. HINNAD

3.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1 Teenuse kasutajal on õigus valida erinevate kauba kättesaamisviisi vahel.
4.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires kulleriga, Smartpost või Omniva vahendusel.
4.1.2 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järele HL Autoosad kauplusesse ( Lehtri 4, Tallinn ).
4.2 Kui Teenuse kasutaja valinud kohaletoimetamise viisiks kulleri, siis toimub kauba kohaletoimetamine kulleriga 1-2 tööpäeva jooksul.
4.3 Kui Teenuse kasutaja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise HL Autoosad kauplusesse , siis jõuavad kaubad vastavalt näidatud tarneajale 0-7 tööpäeva
4.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.

5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@hlautoosad.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
5.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
5.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6. TAGASTUSÕIGUS

6.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus. Ei kehti juriidilisele isikule ega firmale.
6.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
Toote pakend peab olema puhas ning rikkumata. Postiga toote tagasisaatmisel, ei tohi otse pakendi peale kirjutada, ega kleepida midagi!
6.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestistele ning arvutitarkvarale.
6.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@hlautoosad.ee.
6.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
6.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
6.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
6.8 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10€ ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
6.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul – tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Teenuse kasutaja avanud.
6.10 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

7.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
7.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva „HL Autoosad OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
8.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
8.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
8.5 Isikuandmeid töötleb HL AUTOOSAD OÜ, Tallinn, Lehtri 4,
8.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
8.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
8.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
8.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
8.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
8.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9. VASTUTUS

9.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest. Sealhulgas ei kuulu hüvitamisele garantiikorras defekteeritud toodete paigaldamise teenuse hüvitamine. Kui ekspertiisi läbiviimisel tootel defekteeritakse garantii alla kuuluv defekt, vahetatakse toode samaväärse toote vastu või tagastatakse toote ostusumma kliendile mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale ekspertiisi läbiviimist.
9.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

10. ERIMEELSUSED

10.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

11. KASUTAMISTINGIMUSED

11.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
11.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun HL Autoosad kasutajatingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.
HL Autoosad OÜ
Kehtib alates 01.05.2014
© 2019 HL AUTOOSAD OÜ. Kõik õigused kaitstud.


HL Autoosad OÜ
Tel : 6711 117
info@hlautoosad.ee
Lehtri 4, 11625 Tallinn